• question_answerwycena@nieruchomosci-dnp.pl
  • perm_phone_msg501 564 284

Cennik

     Warunki zlecenia (w tym wysokość wynagrodzenia) za sporządzenie wyceny nieruchomości, opinii bądź ekspertyzy, ustalane są zawsze indywidualnie pomiędzy klientem, a rzeczoznawcą majątkowym.

     Każdy nabywca moich usług może oczekiwać dyskrecji, etycznego i bezstronnego postępowania, oraz sporządzenia wyceny nieruchomości, opinii lub ekspertyzy ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

    Koszt usługi uzależniony jest od:

  • rodzaju nieruchomości i ich ilości,
  • terminu wykonania operatu szacunkowego,
  • problematyczności zamówienia.

     Każde zlecenie jest traktowane przeze mnie indywidualnie. Standardowy czas wykonania operatu szacunkowego wynosi ok. 4 dni roboczych od dnia w jakim nastąpi przeprowadzenie oględzin nieruchomości.